Les / instructie

Jantine stimuleert haar klanten om veel ruitergevoel te ontwikkelen, met als resultaat een harmonieuze band tussen ruiter en paard. Het ervaren van plezier voor ruiter en paard staat hierbij voorop.

 

Veel klanten vinden het prettig om in eigen omgeving les c.q. begeleiding te krijgen. Jantine werkt daarom veel op locatie en biedt maatwerk voor haar klanten. Ze observeert en luistert goed naar de wensen en de leerpunten, en kijkt naar wat het paard aan kan. Samen met de klant bespreekt zij de gewenste ontwikkeling van de ruiter en het paard, waarbij het niveau van het paard uiteraard bepalend is voor het tempo waarin vorderingen kunnen worden verwacht.